Get Adobe Flash player
Start -> Informacje -> MSWiA nowelizuje Program Modernizacji, związki zawodowe chcą żeby zmiana była szersza.

MSWiA nowelizuje Program Modernizacji, związki zawodowe chcą żeby zmiana była szersza.

Znalezione obrazy dla zapytania program modernizacji służbZarząd Główny NSZZ Policjantów otrzymał do zaopiniowania projekt nowelizacji Programu Modernizacji Policji i innych służb mundurowych. Przygotowana przez resort zmiana ma polegać na dostosowaniu Programu do liczby etatów, która w ostatnim czasie wzrosła niemal we wszystkich służbach. NSZZ Policjantów chce żeby przy tej okazji załatwić jeden z najważniejszych postulatów – postulat płacowy.

 

Treść opinii skierowanej do Komendanta Głównego Policji

Po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”, Zarząd Główny NSZZ Policjantów dostrzega konieczność rozszerzenia zakresu nowelizacji poprzez uwzględnienie postulatu nr 1 zawartego we wniosku Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, skierowanym w dniu 12 marca 2018 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wystąpienie do MSWiA z żądaniami, w tym z żądaniem dotyczącym przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń funkcjonariuszy zapoczątkowało proces rokowań i skłoniło stronę związkową do uszczegółowienia swoich oczekiwań płacowych do wymogów Budżetu Państwa oraz programów modernizacji ustanowionych dla służb mundurowych. W kolejnych wersjach projektu porozumienia przedstawiciele strony związkowej domagali się od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznania dodatkowych środków na wzrost uposażeń w roku 2018.

Gdy okazało się to niemożliwe ze względu na ograniczenia tegorocznego budżetu, propozycja rozłożona została na dwa kolejne lata. Według niej podwyżka zapisana w Programie Modernizacji na dzień 1 stycznia 2019 r. miałaby wzrosnąć do kwoty 609 zł w przeliczeniu na każdego funkcjonariusza, natomiast w roku 2020 miała się pojawić dodatkowa podwyżka w wysokości 500 zł. Konsekwencją tego postulatu miała być nowelizacja opiniowanej ustawy i zapisanie w niej dodatkowych środków w łącznej wysokości 800 zł, w odniesieniu do liczby etatów w służbach objętych Programem. Zapisanie dodatkowych środków w Programie Modernizacji, w opinii związków dawało najlepszą gwarancję spełnienia postulatu dotyczącego wzrostu uposażeń.

Trafność propozycji złożonej przez związki, w tym przez NSZZ Policjantów potwierdzają Założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2019 przyjęte przez Radę Ministrów. Czytamy tam, że przeznaczenie dodatkowych środków na wzrost funduszu wynagrodzeń w przypadku pracowników i funkcjonariuszy będzie wynikało ze środków określonych w programach modernizacji (patrz. zał. nr 1, propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w PSB na rok 2019 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019, ss. 2 – 3).

W opinii Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nowelizacja dostosowująca wydatki przeznaczone na wzrost uposażeń funkcjonariuszy do zwiększonej liczby etatów kalkulacyjnych w służbach objętych Programem (Dz. U. z 2016 r., poz. 2140 z późn. zm.) stwarza doskonałą okazję do rozszerzenia jej o wyżej opisany postulat. Szczegółowe uzasadnienie przeznaczenia dodatkowych środków na wzrost uposażeń policjantów zawarte zostało w wielu dokumentach i stanowiskach prezentowanych publicznie przez NSZZ Policjantów.

Podnoszone przez Związek argumenty znane są również Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, który jest stroną w trwających od dłuższego czasu rokowaniach.

 

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu dostosowania naszego serwisu do potrzeb użytkowników oraz celach statystycznych. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce, czytając naszą politykę prywatności.

Akceptacja cookies z serwisu.

EU Cookie Directive Module Information