Get Adobe Flash player
Start -> Informacje -> Uwaga! Informacja dotycząca wycofania prywatnych telefonów z użytku służbowego

Uwaga! Informacja dotycząca wycofania prywatnych telefonów z użytku służbowego

ilustracjaZ treści opinii prawnej przygotowanej na zlecenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów jasno wynika, że używanie prywatnych telefonów do celów służbowych jest wątpliwe pod względem legalności i naraża policjantów na odpowiedzialność dyscyplinarną w przypadku utraty takiego telefonu (np. dostęp osób nieupoważnionych do kontaktów, wiadomości zapisanych w telefonie).

 

Cyt: (…)jedną z podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy może być utrata materiału zawierającego informacje niejawne (vide: art. 132 ust. 3 pkt. 9 ustawy o Policji). Wykorzystywanie prywatnych urządzeń komórkowych może zatem doprowadzić do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego w razie utraty takiego urządzenia, skasowania danych czy ich wycieku. Zakres tych danych może zaś być bardzo szeroki, obejmujący tak numery kontaktów telefonicznych, treść wiadomości, czy choćby dane z geolokalizacji aparatu z nadajników GPS.

Odpowiedzialność tą może ponosić zaś funkcjonariusz, który takiego urządzenia używał.

W ramach akcji protestacyjnej Zarząd Główny NSZZ Policjantów rekomenduje wycofanie prywatnych telefonów z użytku służbowego i wszelkich instrukcji alarmowych oraz systemów powiadamiania.

Poniżej zamieszczamy wzór raportu oraz opinię prawną zawierającą szczegółowe argumenty, które podważają możliwość dalszego wykorzystywania w służbie tych telefonów.

Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

 

 

 

******************************

 

Miejscowość …………………………….data ………………r.

 

………………………………………

stopień imię i nazwisko

……………………………………..

jednostka org Policji

……………………………………..

komórka organizacyjna

 

……………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………….……………………………….

…………………………………………………………………………………………..

adresat – nazwa organu Policji

 

R A P O R T

 

Zwracam się z prośbą o natychmiastowe wycofanie mojego telefonu ………………….nr telefonu…… z użytku służbowego, tj. wszelkich instrukcji alarmowania i systemów powiadamiania oraz komunikowania się w sprawach mających związek ze służbą.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Z opinii prawnej przygotowanej na zlecenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów jednoznacznie wynika, że wykorzystywanie prywatnych telefonów do celów służbowych narusza szereg przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz instrukcji i decyzji wydanych w tym zakresie przez uprawnione organy Policji.

W przedmiotowej opinii podano przykłady, że policjant wykorzystujący swój prywatny telefon do celów służbowych może narazić się na odpowiedzialność dyscyplinarną w przypadku jego utraty a wraz z nim, utraty informacji mających związek z realizacją zadań służbowych.

Informuję, że z wyżej wymienionego telefonu korzystają czasami członkowie mojej rodziny oraz bliscy znajomi, czyli osoby nieposiadające dostępu do jakiejkolwiek kategorii informacji niejawnych i zastrzeżonych lub informacji w różnym stopniu z nimi powiązanych.

Jest też niezgodny z Zaleceniami (KGP) dotyczącymi standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności Ze szczegółami opinii wydanej w tym zakresie można się zapoznać na stronie http://nszzp.pl

 

………………………………

podpis policjanta

 

 

 

Wzór Raportu do wykorzystania, posiadają Przewodniczący Zarządów Terenowych.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu dostosowania naszego serwisu do potrzeb użytkowników oraz celach statystycznych. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce, czytając naszą politykę prywatności.

Akceptacja cookies z serwisu.

EU Cookie Directive Module Information